Privacy- en Cookieverklaring

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

Deze Privacy- en Cookieverklaring is opgesteld om duidelijk te maken dat alle door RJ Home Collections verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd worden. RJ Home Collections houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Indien u vragen heeft of meer informatie over ons beleid wilt weten, neem dan contact op met RJ Home Collections via 0646295359 of homecollections01@planet.nl

Waarom verzamelt RJ Home Collections gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitvoeren van onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiƫle of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Welke gegevens verzamelt RJ Home Collections?

Bij het bezoeken van onze website ontvangen wij algemene gegevens over uw bezoek. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze informatie voor het optimaliseren van de website.

Maakt de website gebruik van cookies?

Nee, onze website maakt geen gebruik van cookies, ook niet van derden.

Verstrekken jullie mijn gegevens aan derden?

Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

RJ Home Collections neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is door middel van wachtwoorden op al onze systemen en dat alleen de noodzakelijke personen hier toegang tot hebben.

Heeft u klachten over het verwerken van uw gegevens?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RJ Home Collections heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze verklaring

RJ Home Collections behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. We zullen deze wijzigingen op onze website publiceren. Bekijk daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.